wtorek, 19 marca 2013

Runa FEHU

Rozpoczynamy wędrówkę RUNĄ FEHU.
To pierwsza runa z Futharku. 
To początek, siła tworzenia, iskra zaistnienia.Pomysł. Potężny potencjał energii.
Fehu- Moc.bogactwo,wola tworzenia i życia.
Znak wykorzystywany do ochrony i pomnażania dóbr materialnych.
Sprzyja wszelkim przedsięwzięciom.
Liczba: 1- Słońce.  
1- Fehu jako symboliczna jedynka przypisana jest Słońcu. A co za tym idzie sile, która jest siłą tworzenia.
Słońce jego wschód, który daje początek dnia. Nadaje rytm życia.Pobudza do niego. Słońce ogrzewa i pobudza wszystko do wzrostu i życia.

Znaczenie runy:
Bydło, trzoda, ogień, trzoda, hojność, tworzenie i niszczenie, płodność, pieniądze.

W zdrowiu. należy zwrócić uwagę na naszą witalność, może mówić o nadpobudliwości bądź utracie energii(zależy jakie runy znajdują się obok).
W uczuciach, może zapowiadać nowy związek,albo nowa jakość związku.
Może też sugerować zapłodnienie.
W pracy może oznaczać pracę podjętą od teraz, innowacyjne pomysły, nowa praca,.
Fehu reprezentuje osobę zajmującą się zwierzętami lub dziedziną finansów.
Runa prosta: bezpieczeństwo finansowe, dostatek, możliwy teraz lub w najbliższej przyszłości.
Mówi też o bogactwie duchowym, z którego należy czerpać dla pożytku wszystkich.
Runa odwrócona: Strzeż się zarówno nadmiaru własnej energii, która może przerodzić się w agresję, jak i zaniku sił witalnych.

Runa Fehu jest ściśle związana początkiem, zapłodnieniem. Chodzi tu o zaistnienie. Tak ciebie  jak i wszystkiego. Właśnie zaistniałeś jako energia powołana do życia. Swojej misji.

Ponieważ dziś będę miała bardzo ważny dzień, zaobserwuję, jak działa ta runa. Dzisiejszy dzień  bowiem, postanowiłam zacząć z jej energią. Tak więc, niech prowadzi mnie jej moc.
Jak potoczą się moje sprawy "zawodowe" pod wpływem działania energii Runy FEHU?
Rozmowa była rzeczowa i owocna. Zapowiedziała dobry rozwój zdarzeń.
Niestety, ogień, a właściwie iskra, nie wznieciła ogniska, bo sprawy stanęły w miejscu.
Być może dlatego, że rozmowa przeprowadzona była z osobą podwładną?
Ale, na pewno, Fehu dawała mi siłę i motywacje do działania i dalszego prowadzenie sprawy.
Pomimo blokad wewnątrz, dzwoniłam i działałam w swojej sprawie.Nie odpuszczałam.
Jednak, pomimo wszystko, to co się do tej pory zdarzyło, utwierdza mnie w przekonaniu,
że energia tej runy dodaje sił, nowych pomysłów, stawia nowych ludzi na naszej drodze oraz mobilizuje do działania. To potężna siła twórcza.
(jeśli masz blokady, praca z nią pozwoli na wypalenie tych przeszkód, ale też uzmysłowi, żeby pokonać blokady, które pochodzą z wewnątrz).
------

poniedziałek, 18 marca 2013

Witaj Wędrowcze.


Witaj.Od tej chwili będę Cię nazywać Wędrowcem.
Wkroczysz bowiem w proces – drogę dorastania człowieka, na której prowadzić Cię będą Runy.
Być może od tej właśnie chwili, będzie to również twoja droga. Może runy zostaną z tobą, tak jak zostały ze mną. I tak jak ja, będziesz w procesie.
Drodze samorozwoju.Usłyszysz ich szept i podążysz drogą samopoznania.

Moje podróże - poszukiwania.
Mój pierwszy futhark.