Twoje liczby

 Pod tym linkiem znajdziecie forum na którym są przedstawione liczb od 1 do 9 .
wpisy o numerologi wedyjskiej zaczerpnęłam w całości z tego forum.
WEDY - w sanskrycie - Wiedza .To święte księgi hinduizmu, najstarsze religijne teksty, które stanowią całość wiedzy o świecie, bogach, i człowieku. Wedy to teksty "objawione", dosłownie usłyszane. To Prawda istniejąca od zawsze, objawiona wieszczom i mędrcom. Najstarsze i najświętsze Księgi to cztery sanhity, które służyły jako mszały w obrzędzie ofiary.
 Dziewięć wielkich wibracji w numerologii wedyjskiej

Słońce i liczba jeden.
Księżyc i liczba dwa, czyli wielka iluzja.
Jupiter i liczba trzy - magiczny trójkąt .
Rahu i liczba cztery, czyli Stałość. 
Merkury i liczba pięć, czyli Niecierpliwość serca.
Wenus i liczba sześć, czyli apologia zmysłów.
Keru i liczba siedem, czyli Utopia szaleństwa . 
Saturn i liczba osiem, czyli symbol nieskończoności i wieczności . 
Mars i liczba dziewięć, czyli koniec cyklu i zapowiedź nowego.. 

===================================================
 Numerologia Pitagorejska.
Numerologia dzieli życie człowieka na 9 różnych cykli. 
Każdy z poszczególnych cykli to tzw. Rok Uniwersalny, czyli energia dla całego świata. 
np. rok 2014 będzie rokiem w którym włada energia liczby 7  (2+0+1+4=7)

Energia każdego cyklu jest inna. 
Jednego roku sprawy układają się lepiej, innego trudniej…
Każda z nas ma swój osobisty czas/cykl/ w którym jest pod wpływem innej energii. 
W Numerologii nazywa się to Rok Osobisty.
Obliczamy go dodając do Liczby Drogi Życia + Rok Uniwersalny.
np. osoba urodzona o1.01.2000= (D.Ż) 4 + 2014= (R.U) 7 / daje Rok Osobisty 4+7 = 11/2
Każdego roku, Nów wrześniowy jest początkiem nowego roku osobistego, 
zwanego cyklem życia. Zmiany cykli numerologicznych zaczynają się od pełni wrześniowej.
Do końca roku kalendarzowego to czas wstępnych przygotowań energetycznych i osłabienie wpływów energii z roku poprzedniego.
Wibracje Roku Osobistego najmocniej zaczynają działać od 1 stycznia.

Co oznaczają poszczególne cykle?
Skrócone informacje o kolejnych cyklach, więcej pod linkami .


POCZĄTEK. 
Nowe sprawy, nowe możliwości, zmiany w pracy i w domu, ważna AKTYWNOŚĆ! 
To najlepszy czas dla rozpoczynania wszelkich przedsięwzięć.

GRUNT. Rok refleksji, spokoju, analizy. Wymaga zatrzymania się w biegu i spokojnego przemyślenia wszystkiego. Sprzyja związkom, przyjaźniom, spotkaniom z bliskimi osobami.

ENERGIA. Dobry dla uczuć i związków, romanse, niespodzianki, podróże, zabawa.
Można intensywnie odczuwać artystyczne zainteresowania.

Rok siewu. Praca, wysiłek – mogą z tego być pieniądze! 
Nie wolno dokonywać ZMIAN! 
Ten rok często testuje naszą cierpliwość, ale też daje sporo możliwości finansowych.

AKCJA. Aktywność, zmiany, możliwości, ale i nerwowość. Można RYZYKOWAĆ. 
To doskonały czas na wszelkie podróże, naukę, szkolenia, rozwój. 
Można zaczynać studia i kursy, szkolenia.

DOM. Uczucia, romanse, rodzina. Lenistwo – trzeba mobilizować się do AKTYWNOŚCI. Bardzo dobry rok dla zawierania związków małżeńskich.

SKUPIENIE. Bardzo dobry dla pracy, nowe sukcesy, znajomości. W sprawach osobistych możliwe depresje i rozstania. Dobry czas dla nauki i wewnętrznego rozwoju.

ZBIÓR. Czas żniw i zbiorów, ważny dla finansów. Jeśli dobrze inwestowaliśmy w 4, to w tym czasie towarzyszą nam profity wszelkiego rodzaju. 
To dobry czas na obracanie pieniędzmi.

ZAKOŃCZENIE. Dość trudny. Kończy się wiele spraw. Dobry dla nauki, rozwoju. 
Nie wolno ZACZYNAĆ NOWYCH RZECZY.Charakterystyka .
Skrótowo i pobieżnie znaczenie liczb w potencjale wygląda orientacyjnie tak:
1 – ambicja, odwaga, inspiracja
2 – łagodność, takt, wrażliwość
3 – radość, szczęście komunikacja
4 – pracowitość, cierpliwość, poczucie godności
5 – ciekawość, witalność, energia
6 – opiekuńczość, odpowiedzialność, harmonia
7 – samorozwój, wiedza, duchowość
8 – władza, seks, pieniądze
9 – dobro, mądrość, miłość uniwersalna

JEDYNKA -niezły z niej numerek 
DWÓJKA-dyplomacją zachwyci.
TRÓJKA
CZWÓRKA
PIĄTKA
SZÓSTKA
SIÓDEMKA
ÓSEMKA
DZIEWIĄTKA

 ************************************************************
Pozytywne i negatywne aspekty wibracji dziewięciu cyfr.
Liczba 1
ambicja, potrzeba i umiejętność zarządzania, zdolność podbicia świata
impuls, inicjatywa, pomysłowość, aspiracja, duma, aktywność, wola, odwaga
niezależność i indywidualizm, poczucie wyjątkowości, oryginalność
pionier, wynalazczość, odkrywanie i przecieranie nowych szlaków
entuzjazm, twórczość, spełnienie, sukces, rozpoczynanie od nowa
Lekcja dla liczby 1: realizacja siebie, mądre używanie własnego autorytetu

Aspekt negatywy liczby 1:
zarozumialstwo, pretensjonalność
egoizm i egocentryzm
żądza władzy, despotyzm, tyrania
arogancja, agresja, złość
stagnacja, ograniczenie, upór
samotność

Liczba 2

dobroć, łagodność, ciepło, wrażliwość, delikatność, harmonia, piękno
miłość, uczuciowość, słodycz, czar, emocjonalność, niesienie pomocy
takt, dyplomacja, mediacja, negocjacja, dobra organizacja, pokojowe nastawienie
współpraca, wykonywanie poleceń, podporządkowanie, adaptacja
marzycielskość, fantazja, intuicja, prostota, tolerancja
Lekcja dla liczby 2: zrozumieć i opanować własne emocje, okazywać uczucia, współpracować bez całkowitego podporządkowania, zachowując szacunek dla siebie

Aspekt negatywy liczby 2:
zależność od innych, bezwolność
lenistwo, niechlujstwo, chwiejność, apatia
sentymentalizm, przesadna emocjonalność, utopia
wstydliwość, zamknięcie w sobie, tchórzostwo
rozwód, nieumiejętność współdziałania
oszustwo, kłamstwo, pozerstwo, okrucieństwo

Liczba 3

komunikacja, media, towarzyskość, przyjacielskość, szczerość
radość, optymizm, dowcip i poczucie humoru, umiejętność cieszenia się ze wszystkiego
twórcze wyrażanie siebie, zdolności artystyczne, natchnienie
szczęście, fart, pomyślność, powodzenie, spadanie na cztery łapy
kultura, inteligencja, logika
Lekcja dla liczby 3: nauczyć się tolerancji i harmonii, nie rozpraszać energii
Aspekt negatywy liczby 3:
zawiść, zazdrość, naśladownictwo
brak smaku, pretensjonalność, snobizm
trwonienie sił, uczuć i energii
nieszczerość, agresja, gniew, atak w plecy
krytyka, narzekanie, plotkowanie, niedocenianie innych
kapryśność, próżność, kokieteria, zarozumialstwo

Liczba 4

pracowitość, dokładność, sumienność, solidność, dyscyplina, praktycyzm
stabilność, równowaga, siła, stanowczość, rygor, struktura i materia
zmysł organizacyjny i administracyjny, gospodarność, metodyczność, inwencja
sprawiedliwość, prawość, uczciwość, lojalność, wierność
ostrożność, cierpliwość, spokój wewnętrzny, wola, odwaga
Lekcja dla liczby 4: akceptować zmiany, rozpoznawać ograniczenia, traktować pracę jako czynnik rozwoju
Aspekt negatywy liczby 4:
konserwatyzm, nieugiętość, upór, nieustępliwość
tępota i ciasnota umysłowa, ograniczenie
surowość, srogość, nieprzystępność, nietolerancja
nadmierna ambicja, chciwość, skąpstwo, żądza
ciężka, beznadziejna praca, nędza, niewolnictwo
prostactwo, wulgarność, okrucieństwo, bezwzględność

Liczba 5

ukochanie wiedzy, poznawania, doświadczania, ciekawość świata, inteligencja, błyskotliwość, metafizyka
magnetyzm, życzliwość, dyplomacja, wyczuwanie ludzkiej natury (psycholog)
duży temperament seksualny, zmysłowość, otwartość na przygody erotyczne
entuzjazm, postęp, zmiany na lepsze, wolność, podróże
właściwości uzdrawiające, wyczuwanie energii, zdolności bioenergetyczne
Lekcja dla liczby 5: korzystać z wolności bez ranienia innych, zrozumieć, gdzie kończy się “moje”, a zaczyna “twoje”.

Aspekt negatywy liczby 5:
zmienność, niepokój, niecierpliwość, nerwowość
nadużywanie seksu, nieopanowane żądze, perwersja
impulsywność, agresja, alkoholizm, intrygi
nietolerancja, fanatyzm, moralizatorstwo
samowola, bezmyślność, cierpienia, bieda, lenistwo
ekstrawagancja, zły smak, narcyzm

Liczba 6

harmonia, piękno, artyzm, sztuka, stabilizacja, równowaga, sprawiedliwość, słowność
odpowiedzialność, opieka, macierzyństwo, dom, rodzina, ciepło, dobroć
służba dla innych, altruizm, praca społeczna, idealizm, oddanie, zrozumienie
talent organizacyjny, energia, zapał, autorytet
miłość, ciepło, życzliwość, uczucia zakochania, związek dwojga ludzi
Lekcja dla liczby 6: nie ingerować w cudze życie, nauczyć się podejmować decyzje, umieć brać i dawać
Aspekt negatywy liczby 6:
głupota, naiwność, podatność na wykorzystanie
zazdrość, konflikt, rozwód, intrygi
apodyktyczność, tyranizowanie innych
brak zdecydowania, chwiejność, lęki, tchórzostwo
masochizm, cierpiętnictwo, histerie, pesymizm
egoizm, zaślepienie, cynizm, krytykanctwo

Liczba 7

wiedza, inteligencja, rozsądek, mądrość, perfekcja, badania naukowe
uduchowienie, wiedza wewnętrzna, medytacja, wyciszenie, spokój, skupienie, intuicja
wysoka kultura, elegancja, arystokracja, duma i wola, dystans, ukrywanie uczuć
ukochanie samotności, odizolowanie, pustelnia, filozofia, świat marzeń, zamknięcie
współczucie, pacyfizm, równowaga, opanowanie, analiza, dociekliwość, sukces
Lekcja dla liczby 7: poszukiwanie duchowych wartości

Aspekt negatywy liczby 7:
ucieczka od rzeczywistości, alkohol, narkotyki
melancholia, smutek, samotność, bieda
chytrość, podłość, złość, złośliwość, nerwowość
tyrania, dominacja, poniżanie innych
chłód, oziębłość, cynizm, niemożność wyrażenia uczuć
nadmierna ambicja, potrzeba poklasku, “Dyzio-marzyciel”

Liczba 8

ogromna moc i siła wewnętrzna, wszystko jest możliwe do zdobycia, wytrwałość
zmysł do interesów, przyciąganie pieniędzy, władza nad materią
szaman, uzdrowiciel, terapeuta, hipnotyzer, mistyk, ewolucja duchowa i oświecenie
siła witalna, wielka energia, płodność, zdolność regeneracji
polityk, szef, przywódca, biznesmen, talent matematyczny, organizator, sprawiedliwość
Lekcja dla liczby 8: sublimować wartości materialne w celu odnalezienia ścieżki duchowego rozwoju, mądrze używać władzy
Aspekt negatywy liczby 8
lichwiarz, skąpiec, wyzyskiwacz i materialista
surowość, twardość, bezwzględność, okrucieństwo
klęska, ruina, bankructwo, bieda, wypadki, złamania
napięcia nerwowe i stresy
zazdrość, egoizm, cynizm, nieczułość
niesprawiedliwość, nietolerancja, mściwość

Liczba 9

miłość kosmiczna bez granic, braterstwo, miłosierdzie, dobroczynność, filantropia
rozgłos, sława, życie publiczne, media, kontakty zagraniczne, dziennikarstwo, aktorstwo
wolność, potrzeba niezależności, swobody, przestrzeni do działania
talent i geniusz artystyczny, twórcza intuicja, otwartość, “adwokat straconych spraw”
zdolności profetyczne (astrolog, numerolog), psychologia, refleksja, mistycyzm 
Lekcja dla liczby 9: bezwarunkowe kochanie ludzi
Aspekt negatywy liczby 9:
sentymentalizm, emocjonalność, histeria
zgorzknienie, ponuractwo, krakanie, narzekanie
impulsywność, kłótliwość, upór, złość
samotność, odizolowanie, ograniczenie, straty
wulgarność, niemoralność, próżniactwo, egocentryzm
wykorzystywanie innych, chciwość, skąpstwo; 

Liczby mistrzowskie (cyfry powtórzone) 

Liczby Mistrzowskie reprezentują osoby, które stoją na wyższym szczeblu ewolucji karmicznej, obdarzone są wewnętrznym światłem i wyższą świadomością. Prawdopodobnie posiadają wiedzę zdobytą w starożytnych szkołach ezoterycznych. Ze względu na bogactwo doświadczeń ziemskich i karmicznych często są nazywane „starymi duszami”. Zazwyczaj rozumieją i wiedzą, że prawdziwym celem w życiu ludzkim jest rozwijanie swojego wnętrza i bezinteresownie niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Mają dar przewodzenia innym na płaszczyźnie duchowej i często posiadają naturalną charyzmę. Potrafią idealnie zestroić się z harmonią wszechświata i jak najlepsze odbiorniki przekazywać kosmiczną mądrość każdemu, kto zechce ich słuchać.
Człowiek sam decyduje – świadomie lub nie – czy chce funkcjonować w wibracji zwykłej czy mistrzowskiej. Życie w wibracji zwykłej jest proste i nieskomplikowane. Natomiast życie w wibracji mistrzowskiej jest trudnym wyzwaniem stawiającym przed człowiekiem wymóg „bycia doskonałym”, „bycia mistrzem” pod względem duchowym i moralnym. Taka osoba powinna mieć świadomość, że prowadzi innych przede wszystkim swoim przykładem. Ponosi tez większą odpowiedzialność karmiczną jako naturalny nauczyciel innych. Z jednej strony osiąga sukces i pełnię człowieczeństwa, z drugiej – toczy ciągle walkę z samą sobą, bywa samotna i niezrozumiana przez otoczenie, zazwyczaj przychodzi z silnymi karmicznymi długami, aby je odpracować i udoskonalić siebie.
Zrealizowana pozytywnie Liczba Mistrzowska daje wiele radości satysfakcji, przynosi sławę i uznanie oraz dostęp do wiedzy tajemnej. Bez wątpienia pozwala poczuć się spełnionym i szczęśliwym na wielu płaszczyznach, ponieważ pozostaje pod nieustanną opieka sił wyższych jako swoisty misjonarz tu na ziemi – misjonarz, który uczy i prowadzi innych do Światła. Trzeba jednak pamiętać, że liczby mają swoje pozytywne i negatywne aspekty i czasem pokazują osobowe czy ucieleśnione w osobie o danym imieniu czy nazwie siły zła, ciemności i mroku.

Liczba 11

intuicja, jasnowidzenie, wizjonerstwo, mediumiczność, umiejętność przekazu wiedzy z Najwyższego Źródła; 
charyzma, talenty przywódcze, wódz, przewodnik, nauczyciel, wychowawca, mistrz duchowy; 
artyzm, indywidualność, piękno wewnętrzne, prekursor przecierający szlaki dla nowej wiedzy, natchnienie, inspiracja; 
zdolności dywinacyjne – astrolog, numerolog, tarocista, zdolności parapsychiczne, znajomość wiedzy tajemnej; 
odwaga, duża energia, oryginalność, mądrość, dążenie do duchowej doskonałości, skromność, idealizm, służba innym; 
Lekcja dla liczby 11: dzielenie się wiedzą z innymi
Aspekt negatywy liczby 11:
despotyzm, manipulacja innymi, zarozumialstwo, próżność; 
depresje, lęki, nerwowość; 
zależność, podporządkowanie, bierność; 
brak realizmu, utopia;

Liczba 22

mistrzostwo w materii, umiejętność łączenia materii z duchem, bogactwo materialne; 
pomysłowość, umiejętność rozwiązywania spraw nierozwiązywalnych, praktycyzm, realizm, wiedza; 
geniusz twórczy, doświadczenie, talent, myślenie perspektywiczne, intuicja, władza, sława, sukces, prestiż; 
ogromny potencjał energii, siła i moc, witalność, pokonywanie wszelkich przeszkód; 
wielkoduszność, altruizm, działanie dla innych, dostojeństwo, duchowość, charyzma, talenty przywódcze; 
Lekcja dla liczby 22: praca dla ludzkości
Aspekt negatywy liczby 22:
podłość, nikczemność, okrucieństwo; 
depresja, lęk przed życiem, destrukcja, szaleństwo; 
dominacja, manipulacja, nadmierna ambicja; 
materializm, chciwość;

Liczba 33

Wibruje bardzo podobnie jak 11, ma w sobie jednak więcej kosmicznej miłości i ciepła. Jest jak mesjasz, który przychodzi by innych obdarzać najpiękniejszymi uczuciami. Nie liczą się dla niej sprawy prywatne. Negatywnie wibrująca jest znerwicowanym dziwakiem, nawiedzonym „odlotowcem” i może mieć sporo problemów na każdej płaszczyźnie, a szczególnie we wszystkich sprawach związanych z pieniędzmi.

Liczba 44

Liczba 44 jest podobna w negatywach i pozytywach do 22, jednak posiada większą moc i władzę. Nosi w sobie zawartość i moc liczby 8 zatem jest doskonałym szefem, mądrym i uduchowionym, który potrafi wspaniale zarządzać materią, a jednocześnie wspierać i prowadzić każdego człowieka do rozwoju jak duchowy nauczyciel. Negatywna wibracja może dać materialistę bezlitośnie wykorzystującego słabości innych.
 (pozytywne i negatywne aspekty cyfr z elmoryah)

 *******************************************************

2 komentarze:

 1. Nie wiem czy dobrze rozumiem. Jeśli chcę określić mój rok osobisty to, do daty urodzenia dodaje 2016, dla obecnego roku?

  Pozdrawiam
  A

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Rok Osobisty (według Gladys Lobos)
   Obliczamy dodając do Liczby Drogi Życia + Rok Uniwersalny(obecny)
   np. osoba urodzona o1.01.2000= (D.Ż) 4 + 2014=(R.U) 7
   daje Rok Osobisty 4+7 = 11/2
   /data urodzenia+rok obecny = osobisty/

   Usuń

Komentarz POJAWI się PO ZATWIERDZENIU...