czwartek, 2 marca 2017

Dzień DRUGI Bardzo! Tabula rasa.

MOC na JA.
 Dzień DRUGI Bardzo!

(Jak podaje Wikipedia)
Tabula rasa (łac. „niezapisana tablica”) – w filozofii i psychologii pojęcie mające wyrażać pogląd, że wszelka wiedza pochodzi wyłącznie z doświadczenia, a umysł pozbawiony doświadczeń jest „niezapisany” (tzw. empiryzm).
Pojęcie pojawia się po raz pierwszy w średniowieczu, w łacińskich tłumaczeniach traktatu Arystotelesa O duszy (De anima)[1]. Tabula rasa to niezapisana tablica, jaką według niego jest dusza człowieka zaraz po urodzeniu, a która zostaje zapisana stopniowo w ciągu życia i zdobywania doświadczeń...(...)

Wędrowcze.
Przychodzimy na świat, jako czyste, nie zapisane karty.


Dzień PIERWSZY Bardzo! Przyłączysz?

MOC na JA.
No, ja od rana w bloczkach startowych :)


Podążam za marzeniami. Przyłączysz się do mnie?

  A ja powiem inaczej:
.... Jak się kocha ... SWOJE ... życie, to łatwiej żyć.
 
Dzień PIERWSZY Bardzo.